Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bulzeștii de Sus, au următoarea componență:

I. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget –finanțe ,administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii de comerț:

  1. IONEL VICTOR-COSMIN
  2. ROMOCEAN MARINEL
  3. IONEL VICTOR FĂNEL


II. Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică ordine și liniste publică, a drepturilor cetățeanului:

  1. PAVEL IOAN CRISTIAN
  2. GIURGIU MIHĂIȚĂ – AUREL
  3. STRĂUȚ TITUS

III. Comisia de specialitate pentru invatamant ,sanatate , cultura , protectie sociala ,activitati sportive si de agrement :

  1. STĂNILA OLIMPIA – ELENA
  2. PAUL DORU – IOAN
  3. STAN PETRU – IOAN

Poate vă interesează...